بخش انبار مرکزی

بخش انبار در حال حاضر با 3 نفر نیروی انسانی و متشکل از 4 انبار ( انبار مرکزی – انبار آشپزخانه – انبار تأسیسات - انبار مرجوعی و اقلام ضایعاتی ) ارائه دهنده خدمات لازم از قبیل تهیه و توزیع اقلام و کالاهای مورد نیاز مصرفی و غیرمصرفی حوزه ها می باشد :

الف ) انبار مرکزی : این انبار واقع در زیرزمین ساختمان رفاهی بوده و کلیه اقلام و ملزومات اداری و مصرفی در آن تمرکز یافته و قسمتهای مختلف بر اساس درخواست ارائه شده کالاها و اقلام مورد نیاز خود را دریافت می نمایند و بیشتر امور دفتری و جاری و انبار از طریق این انبار صورت می گیرد .

ب ) انبار آشپزخانه : اقلام و مواد غذائی مورد مصرف آشپزخانه بر حسب نیاز آشپزخانه خریداری و در این انبار که جنب انبار مرکزی می باشد نگهداری می شود .

ج) انبار تأسیسات : این انبار که در محوطه مجتمع اصلی واقع شده است کلیه اقلام و وسایل تأسیساتی مورد نیاز حوزه معاونت عمران واحد را تأمین و واگذار می نماید بطوریکه قبلاً این انبار بدون هیچ گونه نظارتی در اختیار حوزه عمران بوده است و اخیراً پس از شمارش اقلام و وسایل موجود در انبار تأسیسات به حوزه معاونت اداری و مالی واگذار گردید و زیر نظر انبار مرکزی فعالیت می نماید.

د ) انبار مرجوعی و اقلام ضایعاتی : این انبار که در مجتمع فنی پروفسور حسابی مستقر می باشد در طی یکی و  دو سال گذشته راه اندازی گردیده است بطوریکه سابق بر این بسیاری از اقلام مرجوعی که قابل استفاده بوده پس از عودت به انبار به بخش ضایعات منتقل می گردد در حالیکه اخیراً پس از تفکیک اقلام ضایعاتی از اقلام مرجوعی بصورت جداگانه وسایل عودتی نگهداری می شود و بسیاری از اقلام درخواستی قسمت ها از انبار مرجوعی تأمین و واگذار می شود .

از جمله اموری که توسط بخش انبار صورت می گیرد بشرح ذیل می باشد .

1- بررسی و اعلام میزان موجودی اقلام شارژ انباری جهت خرید .

2- نگهداری و تحویل اقلام خریداری شده به قسمتهای مختلف دانشگاه بر اساس درخواست اعلام شده .

3- عودت و نگهداری اقلام مستعمل و بلااستفاده قسمتهای مختلف دانشگاه در انبار مرجوعی ها .

4- جمع آوری اقلام غیر قابل استفاده در قسمتهای مختلف  .

5- نظارت بر نحوه مصرف اقلام درخواست شده توسط قسمتها و ارائه گزارشات لازمه به مسئولین مافوق .