بخش دبیرخانه مرکزی

دبیرخانه مرکزی واحد در طبقه سوم ساختمان شماره 3 واقع شده است که درحال حاضر این بخش خدمات لازمه را به مراجعین محترم ارائه می نمایند از جمله اموری که توسط این بخش صورت می گیرد شامل :

1- ثبت کلیه نامه های وارده به دانشگاه و توزیع آنها بین قسمتها و حوزه های مختلف .

2- ثبت شماره و تحویل نامه های صادره به مأمور پست جهت ارسال .

3- ارجاع تصویر کلیه نامه ها از طریق کارتابل الکترونیک به قسمتهای مختلف دانشگاه .

4- تهیه تصویر از کلیه نامه های صادره قبل از ارسال به مقصدهای مورد نظر .

5- ارسال نامه های صادره به سازمان مرکزی توسط پیک دبیرخانه مرکزی .

- روند گردش کار برخی از امور :

1- نحوه ثبت و ارسال نامه های مراجعین :

مراجعین محترمی که نامه های خود را شخصاً به حوزه ریاست ارائه می نمایند پس از صدور دستورات لازم می بایست جهت ثبت نامه به دبیرخانه مرکزی مراجعه نمایند پس از ثبت نامه ، شماره و محل مراجعه به ارباب رجوع اعلام می شود که پس از گذشت 48 ساعت جهت پیگیری نامه و دریافت پاسخ آن مراجعه داشته باشد .

2- نحوه ارسال نامه های مربوط به سازمان مرکزی :

نامه های صادره از سوی قسمتهای مختلف دانشگاه که مربوط به سازمان مرکزی می باشد بعد از ارجاع به دبیرخانه مرکزی از طریق پیک دبیرخانه به سازمان مرکزی ارسال می گردد .