بخش کارگزینی

امروزه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل مشخص شده است با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص می شود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است، چرا که پیشرفت تکنولوژی بدون تحولات نیروی انسانی فاقد کارایی است، در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به عنوان فاکتور اصلی توسعه به شمار نمی آید بلکه تحولات و بهره وری نیروی انسانی به رشد خود سبب ارتقای سازمان ها و به تبع آن توسعه نظام های اقتصادی در جهان می شوند، به طوری که سرمایه های انسانی میزان سرمایه های مادی را تعیین می کنند. به جرأت می توان ادعا کرد که هر ماشینی در نهایت یک ظرفیت تعریف شده دارد که بیش از آن نمی توان انتظار داشت اما ظرفیت های انسان تا بی نهایت است و همچنین تا کنون هیچ فرایند تولیدی اختراع نشده است که به کار انسانی نیازمند نباشد. ریشه و علل عقب افتادگی کشورهای توسعه نیافته که بطور اساسی تحت تاثیر پدیده بهره وری پایین است. بنابراین رشد بالای بهره وری خصوصاً بهره وری نیروی انسانی کار همه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت مورد توجه دولت ها بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم، هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود و تحقیق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است. از اینرو امروزه منابع انسانی به منزله یکی از شریان های مهم و حیاتی هر سازمان می باشد. هدف مدیریت منابع انسانی عبارت است از،  بهبود بخشیدن مشارکت مؤثر کارکنان به طریقی اخلاقی و مسئولانه از نظر اجتماعی در سازمان و کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی.

اداره کارگزینی واحد در طبقه سوم ساختمان شماره 3 واقع شده است این اداره خدمات لازم را به همکاران محترم ارائه می نمایند از جمله اموری که توسط این اداره صورت می گردد شامل :

 1. مطالعه و بررسی و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی اعضاء غیر هیات علمی
 2. انجام امور مرتبط با جذب و بکارگیری کلیه کارکنان وتبدیل وضع آنان.
 3. تمدید قرارداد کلیه کارکنان پیمانی( برای مدت یک، دو یا سه سال) و قرارداد انجام کار معین( برای یک سال) بر اساس ضوابط مربوطه.
 4. اجرای بخشنامه های مختلف اعم از اعمال ضرایب سالیانه حقوق برای کلیه کارکنان رسمی،‌پیمانی، قانون کار و قراردادی.
 5.  صدور احکام انتصاب، مدرک تحصیلی، ترفیع، تشویق، عائله مندی و اولاد، بدون حقوق، ماموریت، انتقال و ..
 6.  صدور کارت شناسائی برای اعضاء ‌هیات علمی و غیر هیات علمی.
 7.  مطالعه و بررسی و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به بازنشستگی و تأمین اجتماعی.
 8.  محاسبه و اعلام پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی جهت پرداخت به بازنشستگان.
 9.  نگهداری و طبقه بندی و به نظم در آوردن پرونده ها و زونکن ها و اسناد مکاتبات اداری براساس موضوع و شماره.
 10.  تشکیل و مرتب نمودن کلیه مرخصی های کارکنان براساس دستور العمل مربوطه.
 11.  اداره کارگزینی بر اساس چارت سازمانی واحد موظف است صدور احکام پرسنلی را بر طبق چارت سازمانی و مدرک تحصیلی صادر نماید .
 12.  تنظیم لیست حقوق پرسنل طبق عملکرد دریافتی از سیستم ساعت زنی به اضافه سایر موارد قابل پرداخت ( حق شیفت ، حق ناهار ، حق شام ، حق مأموریت ، کمک هزینه مهد کودک و ...... ) جهت محاسبه حقوق پرسنل
 13.  پاسخگوئی به ارباب رجوع.

روند گردش کار برخی از امور :

 بیمه تکمیلی : همه ساله برابر بخشنامه ارسالی سازمان مرکزی کارکنان و اساتید محترم می توانند در صورت تمایل به عضویت صندوق بیمه مازاد تکمیلی درآیند و بر اساس اسناد و مدارک پزشکی ارائه شده بشرح ذیل می باشد نسبت به دریافت درصدی از هزینه ها اقدام نماید .

مدارک مورد نیاز کمیته پرداخت خسارت صندوق مرکزی جهت بررسی و تائید هزینه های انجام شده عضو :

 1. تکمیل فرم 117/47 و 119/47 با رعایت کلیه شرایط بخشنامه با بررسی و تائید کمیته بیمه و رفاه واحد . ( پیوست1)
 2.  فرم تکمیل شده 118/47 توسط پزشک معالج و بیمارستان ( در موارد جراحی و بیمارستان ) .( پیوست 2 )
 3.  اصل فاکتورها و مدارک درمانی پاراکلینیکی یا بیمارستانی .
 4.  دستور پزشک معالج جهت انجام هزینه های پاراکلینیکی انجام شده منضم به اصل رسید دریافت وجه مرکز تشخیصی و درمانی مربوط با ذکر مبلغ سهم تأمین اجتماعی و سهم بیمار به تفکیک .
 5.  تصویردفترچه درمانی بیمه شده اصلی و بیمار .
 6.  تصویر برابر اصل شده چک اخذ شده از سازمان تأمین اجتماعی و سایر مدارک بیمارستانی در صورت استفاده از بیمارستانهای غیر طرف قرارداد با سازمان مذکور .

 صدور گواهی اشتغال به کار ، معرفی نامه جهت استفاده از امکانات رفاهی واحدهای دیگر دانشگاهی :

پرسنل محترم می توانند جهت دریافت گواهی اشتغال به کار و یا ضمانت وام فرم مورد نیاز را ( پیوست 3) از بخش کارگزینی دریافت و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند که در صورت رضایت از عملکرد ایشان و عدم وجود نامه برگشتی از بانک جهت ضمانت وام نسبت به صدور گواهی برابر ضوابط اقدام خواهد شد . لازم به ذکر است بر اساس دستورالعمل های سازمان مرکزی میزان تعهدات ضمانت وام پرسنل بعلاوه جمع کسورات فیش حقوقی نباید از میزان دو سوم حقوق دریافتی کارمند تجاوز نماید در غیراینصورت به این دسته از کارکنان امکان صدور گواهی مقدور نمی باشد .

دانلود فرم درخواست گواهی اشتغال / ضمانت

دانلود فرم بستری شدن در بیمارستان

دانلود فرم هزینه مازاد درمان