شرایط تقسیط شهریه

 

شرایط تقسیط شهریه

دانشجوی گرامی : لطفاً متن زیر را به دقت مطالعه نموده و سپس اقدام به دریافت و تکمیل درخواست تقسیط از سایت نمائید.

1_چک های دریافتی فقط بعد از پرداخت شهریه ثابت می باشد.

2_تهیه کپی از چک (پشت و رو) و درج مشخصات دانشجو شامل ، نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجویی و رشته در پشت چک.

3_چک می بایست از حسابهای متمرکز و فراگیر (غیر سنتی) بدون خط خوردگی و در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر باشد.

4_جهت دانشجویانی که در ترمهای گذشته چک برگشتی داشته اند امکان تقسیط وجود ندارد.

5_دانشجویانی که بابت وام به صندوق رفاه بدهکار باشند و یا بدهی از ترم گذشته بابت شهریه داشته باشند مشمول تقسیط شهریه نمی شوند.

دانلود فرمهای تقسیط شهریه