معرفی صندوق رفاه

 صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

 صندوق رفاه دانشجویان با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ادامه تحصیل و بهبود شرایط زندگی شروع به کار نموده است .

 موارد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک عبارتند از :

 الف-اعطای وام تأمین شهریه به دانشجویان(کوتاه مدت،میان مدت ،بلند مدت).

 ب – اعطای وام ازدواج به دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج می کنند.

 ج- اعطای وام کمک هزینه تحصیلی .

د - اعطای وام اجاره مسکن  به دانشجویان غیر بومی.

ه- اعطای وام ضروری.

 شرایط قرض گیرندگان

 شرایط قرض گیرندگان عبارتند از :

 ۱- رعایت شئون دانشجویی و مقررات انضباطی که توسط واحد دانشگاهی ابلاغ می شود.

 ۲- دانشجو از نظر وضع مالی استحقاق دریافت قرض الحسنه را داشته باشد.

 ۳- ثبت نام در حداقل تعداد واحد های درسی مورد لزوم طبق مقررات آموزشی.

 ۴- دانشجو مشروط نباشد.( دانشجویانی که فقط برای یک ترم مشروط شده باشند در صورت ارائه مستندات موجه و مورد قبول کمیته  می توانند از تسهیلات استفاده نمایند).

  مواردی که بدهی دانشجو تبدیل به دین حال خواهد گردید.

 در موارد ذیل کلیه بدهی دانشجو بابت تسهیلات دریافتی تبدیل به دین حال شده و می بایست نسبت به باز پرداخت آن بلافاصله و به صورت یکجا اقدام نماید در صورت تأخیر در پرداخت اقساط ، خسارت دیرکرد اقساط نیز محاسبه و دریافت خواهد گردید.

 ۱.  در صورتی که دانشجو به هر علتی از دانشگاه اخراج گردید و یا به تحصیل خود ادامه ندهد.

 ۲.  چنانچه مشخص شود دانشجو به منظور دریافت تسهیلات اطلاعات خلاف واقع به دانشگاه ارائه داده است.

 ۳. در صورت تخلف ازمقررات انضباطی دانشگاه که توسط کمیته انضباطی واحد به صندوق ابلاغ گردد.

 ۴. عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسیدهای مقرر.

توجه بسیار مهم و ضروری :

صندوق رفاه دانشجویان واحد ، جدا از امور مالی (مالی دانشجوئی) می باشد که به منظور مساعدت در پرداخت  شهریه دانشجویانی که دچار مشکل می باشند مبلغ مورد درخواست را با توجه به سقف تعیین شده ، از طرف دانشجو به حساب واریز می نماید و دانشجو به همان میزان به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار می شود. لذا ممکن است در مراحل انتخاب واحد و یا حذف و اضافه و یا استفاده از تخفیف شهریه در میزان مبلغ شهریه شما تغییری حاصل شود که البته این تغییر در میزان بدهی شما به صندوق رفاه تاثیری نخواهد داشت و شما مابه التفاوت آن را با مالی دانشجوئی می بایست محاسبه نمائید و عین مبلغ تقسیط شده توسط صندوق رفاه دانشجویان را بدون کم و یا اضافه نمودن به آن به حساب شماره 0103038080000 نزد بانک ملی شعبه امام سجاد(ع) بنام صندوق رفاه دانشجویان واحد اسلامشهر واریز خواهید نمود.

لطفاً جهت هرگونه تماس با صندوق رفاه و ارائه انتقاد و پیشنهاد با پست الکترونیکی ذیل تماس حاصل فرمائید.

sandoghEslamshahr@ chmail.com