اطلاعیه های مهم صندوق رفاه

 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام بلند مدت وزارت علوم :

مهلت اعطای تسهیلات بلندمدت وزارت علوم در نیسمال اول 96-95 تا تاریخ 96/07/30می باشد.

به دلیل محدود بودن بودجه، اولویت با دانشجویانی است که زودتر مدارک خود را تحویل صندوق رفاه نمایند.

 

      دانشجویان گرامی :

به اطلاع می رساند از ابتدای خرداد ماه سال 93 امکان پرداخت اقساط وام صندوق رفاه دانشجویان از طریق خودپردازهای بانک ملی و با شماره شناسه پرداخت و طبق شماره کارت ذیل امکانپذیر می باشد.

3360  9952  9911  6037

 

اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند:

 جهت رفاه حال دانشجویان و تسهیل در امور مربوط به ثبت اقساط وام های پرداختی از مورخه 5/11/92 کلیه واریزی های مربوط به اقساط وام که به شماره حساب 0103038080000 نزد بانک ملی واریز می شد طرفاً با داشتن کد شناسه واریز که بر روی "برگه های تقسیط" موجود می باشد انجام می پذیرد.

 

 

 

 

                                          وام بلند مدت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری                

 

این وام درهرسال تحصیلی در صورت تخصیص اعتبارات لازم از طرف وزارت علوم پرداخت خواهد شد و تکمیل و تحویل فرم  به منزله اخذ وام نیست .

اولویت با دانشجویانی می باشد که زودتر مدارک را تحویل نمایند.((مهلت تحویل مدارک10/087/94))

        شرایط وام گیرنده : 1- سنوات تحصیلی طبق جدول ذیل نباید بیش از سقف مجاز باشد.

مقطع تحصیلی

نیمسال مجاز برای دریافت وام

تعداد دفعات قابل استفاده

مبلغ (به ریال)

 کاردانی و کارشناسی نا پیوسته

حداکثر 4 نیمسال(2 سال تحصیلی)

3 مرتبه

5،000،000

کارشناسی پیوسته

حداکثر8 نیمسال(4 سال تحصیلی)

6 مرتبه

5،000،000

کارشناسی ارشد نا پیوسته

حداکثر 4 نیمسال(2 سال تحصیلی)

3 مرتبه

10،000،000

 

2- چنانچه دانشجودرمقاطع قبلی از وام بلندمدت وزارت استفاده نموده و اقساط معوق دارد باید دفترچه اقساط وام مقطع قبلی خود را گرفته باشند.

توجه: تعهدنامه محضری و گواهی کسر از حقوق فقط یکبار و به مبلغ کل وامهای دریافتی در یک مقطع تحصیلی از دانشجو اخذ میگردد و قابل استفاده برای تمامی ترمهای متقاضی دریافت وام می باشد.

3_ دانشجویان ترم ۵ و به بعد، مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی،  ترم ۹ و به بعد، مقطع کارشناسی و ترم ۵ و به بعد، مقطع ارشد  نمی توانند از وام فوق استفاده نمایند.

4- مراجعه دانشجو و ضامن جهت تعهدنامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی (به همراه اصل شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن، آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن )

5- مرخصی تحصیلی مجاز تائید شده توسط اداره آموزش دانشگاه ، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمی گردد.

  مدارک مورد نیاز جهت دانشجویانی که برای اولین بار از وام استفاده می نمایند :

1-پرینت و تکمیل فرم 20و21 (بصورت یک برگه A4 پشت رو)  بصورت خوانا و بدون خط خوردگی از طریق سایت.

2-اصل تعهدنامه محضری طبق نمونه فرم موجود در سایت به همراه یک برگ کپی.(آدرس متعهد، ضامن و دفترخانه باید کامل و خوانا باشد)

3-کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن.                        4-آخرین حکم (استخدامی) آخرین فیش حقوقی ضامن.

5-برگه انتخاب واحد دانشجو کاور جهت بایگانی مدارک    6- گواهی کسر از حقوق بنام صندوق رفاه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

  مدارک مورد نیاز برای کسانیکه قبلا از وام بلندمدت استفاده نموده اند:

1-پرینت و تکمیل فرم 20و21( بصورت یک برگه A4 پشت رو) بصورت خوانا و بدون خط خوردگی از طریق سایت .

2-کپی A4 تعهدنامه محضری       3- آخرین فیش حقوقی ضامن     4- برگه انتخاب واحد دانشجو کاور جهت بایگانی مدارک

کلیه شرایط و مدارک مورد نیاز و نیز تمامی فرمها در سایت دانشگاه (قسمت صندوق رفاه) موجود می باشد لطفاً از مراجعه به صندوق رفاه جهت اخذ فرم خودداری فرمائید.

((مهلت تحویل مدارک10/07/93))