وام دانشجویی واحد

 

       میزان وام شهریه تحصیلی : (کوتاه مدت ، میان مدت)                                                     

مبلغ وام جهت مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته 60% کل شهریه ترم جاری و جهت مقطع کارشناسی پیوسته 50% کل شهریه بعد از پرداخت شهریه ثابت و مشخص شدن کل شهریه با بازپرداخت بین 6 تا 12 ماه طبق میزان مبلغ وام توسط صندوق رفاه تعیین می گردد.

زمان درخواست وام جهت نیمسال اول تا 15 آبان و جهت نیمسال دوم تا پایان فروردین ماه می باشد.

شرایط لازم جهت اخذ کلیه وامهای دانشجوئی طبق آئین نامه سازمان مرکزی :

 1. نداشتن بدهی معوق و یا بروز بودن اقساط وام قبلی بابت کلیه وامها به صندوق رفاه دانشجوئی              2- نداشتن بیش از یک ترم مشروطی
 1. وامهای صندوق رفاه به دانشجویان ترم اول ، آخر ، میهمان و انتقال موقت تعلق نمی گیرد.
 2. هر دانشجو فقط می تواند از یکی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در هر ترم استفاده نماید بجز در مقطع ارشد که شهریه بالای 3 میلیون تومان باشد، طبق نظر رئیس صندوق رفاه و در صورت وجود بودجه و اعتبار لازم .
 3. وام به دانشجویانی که شهریه آنها توسط ارگان ها و سازمانهای دیگر(کمیته امداد ، بهزیستی و .......) تقبل شده تعلق نمی گیرد.
 4. وام فقط در طی سنوات مجاز در هر مقطع قابل اعطا خواهد بود و به سنوات مازاد وام تعلق نمی گیرد مگر در صورت ارائه مدارک آموزشی(مثل مرخصی و ....)

مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام (جهت کلیه وامها) :

 1. تکمیل فرم درخواست و فرم تعهد نامه وام که از طرف اموردانشجوئی در اختیار دانشجو قرار می گیرد بصورت کامل و خوانا .
 2. کپی کارت ملی دانشجو و ضامن 3- تصویر آخرین فیش حقوقی ضامن 4_ گواهی کسر از حقوق ضامن یا تعهد محضری جهت وامهای بیش از یک میلیون و پانصدهزار تومان
 1. کپی از پشت و روی چک یا سفته ضمانت که مبلغ آن می بایست 20% بیشتر از وام دریافتی باشد. پشت چک یا سفته مشخصات دانشجو (نام و نام خانوادگی  شماره دانشجوئی و تلفن) درج شود. چک یا متعلق به دانشجو یا ضامن باشد و چک نفر سوم مورد قبول نیست. طبق شرایط ذیل :         

شرایط ضامن :

 1. اگر کارمند باشد : تصویر آخرین فیش حقوقی یا گواهی کسر از حقوق چک یا سفته
 2. اگر کاسب باشد : تصویر جواز کسب معتبر چک
 3. اگر بازنشسته یا پرسنل نیروهای مسلح باشد : تصویر آخرین فیش حقوقی چک یا سفته

الف) چک صرفاً متعلق به بانکها ، بجز موسسات اعتباری و از حسابهای متمرکز(سنتی نباشد) و عضو شتاب باشد – بدون درج تاریخ –  حواله کرد آن نیز خط خورده باشد _ در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و از درج عبارت بابت ضمانت و... جداً خودداری شود –ب) اگر چک متعلق به دانشجو باشد پشت آن توسط ضامن 2 امضاء گردد و اگر چک متعلق به ضامن باشد پشت چک توسط دانشجو 2 امضاء گردد و اگر سفته تهیه می شود روی سفته بصورت کامل تکمیل و پشت سفته را ضامن 2 امضاء نماید. ج) چک یا سفته های دارای خط خوردگی و لاک گرفتگی دارای اعتبار نمی باشد.

توجه: دانشجویانی که جهت ضمانت سفته ارائه می نمایند حضور ضامن جهت امضاء سفته و اوراق در اموردانشجوئی و یا صندوق رفاه دانشجویان الزامی می باشد و در صورتی که ضامن توانائی حضور در صندوق رفاه را ندارد یکی از راههای زیر پیشنهاد می گردد :

 1. حضور ضامن در نزدیکترین صندوق رفاه دانشگاه آزاد شهر محل اقامت و تائید امضاء و مدارک توسط رئیس صندوق. 2_ تائید امضای ضامن توسط محل کار
 1. تائید امضای ضامن توسط بانکی که حقوق دریافت می نماید  4- تائید محضر جهت گواهی امضاء

لازم به ذکر است دانشجویانی که در ترمهای قبل از وام استفاده کرده و تسویه حساب نموده اند و ضامن آنها نیز تغییر نکرده و مبلغ وام متناسب با تضمین قبلی می باشد، نیازی به ارائه چک یا سفته جدید نداشته و با ارائه آخرین فیش حقوقی ضامن و تکمیل فرمهای مربوطه می توانند از وام استفاده نمایند.

نحوه پرداخت اقساط :1) باز پرداخت کلیه وامهای صندوق از زمان دریافت با نرخ 5/2 درصد در سال محاسبه می شود و دانشجویان فارغ التحصیل حداکثر 9 ماه جهت قسط بندی وامهای بلندمدت فرصت دارند ، خارج از این زمان می بایست بصورت کامل تسویه نمایند. 2) چنانچه به هر علت دانشجو از بازپرداخت به موقع اقساط خودداری نماید طبق مقررات علاوه بر اینکه فایل سیستم آموزشی دانشجو بسته خواهد شد مشمول جریمه دیرکرد و ارسال چک تضمین به بانک می گردد. 3) جهت پرداخت اقساط ، دفترچه قسط توسط صندوق رفاه صادر می گردد. 4) دانشجو ملزم می باشد اقساط خود را ماهیانه پرداخت و فیش آن را که مشخصات دانشجو و شماره دانشجوئی در آن قید شده را به صندوق رفاه تحویل داده و رسید اخذ نماید. ( تهیه کپی فیش جهت دانشجو تا زمان تسویه حساب توصیه می شود )

                                                     مدارک و شرایط سایر وامها                                                    

علاوه بر مدارک مشترک در وام شهریه به شرح ذیل ؛

 1. تکمیل فرم درخواست و تعدنامه وام                 
 2. کپی کارت ملی دانشجو و ضامن
 3. تصویر آخرین فیش حقوقی ضامن یا جواز کسب
 4. کپی از پشت و روی چک یا سفته ضمانت

مدارک خاص هر وام به شرح ذیل می باشد :

وام ازدواج :  تهیه کپی برابر اصل شده از صفحات 2 تا 5 سند ازدواج تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی دانشجو و همسر تکمیل فرم تائیدیه شماره حساب بانکی دانشجو (ملی- سیبا) گواهی کسر از حقوق ضامن

این وام به دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج نموده اند و برای ازدواج اول تعلق گرفته و از تاریخ عقد نیز نباید 6 ماه بیشتر سپری شده باشد.

وام اجاره مسکن : درخواست اولیه دانشجو تهیه اجاره نامه معتبر بنام دانشجو (وام اجاره صرفاً به دانشجویان غیر بومی تعلق می گیرد و غیر بومی بودن دانشجو باید مستند و به تائید صندوق رفاه برسد)

وام ضروری : درخواست اولیه دانشجو در موارد اضطراری و استثنائی و با ارائه مدارکی مانند هزینه های بیمارستانی و یا حوادث غیر مترقبه و سفر حج دانشجوئی با تائیدیه معتبر گواهی کسر از حقوق ضامن

وام کمک هزینه تحصیلی : درخواست اولیه دانشجو  فاکتور خرید لوازم آموزشی

توجه : کلیه وامهای دانشگاه به حساب شهریه دانشجو منظور می شود و در صورت نداشتن بدهی به شهریه ، مبلغ آن و یا مابه التفاوت آن به حساب اعلام شده توسط دانشجو واریز خواهد شد .

 

ردیف

نوع وام

مبلغ وام (به ریال)

مبلغ چک یا سفته تضمین (به ریال)

مدت بازپرداخت

توضیحات

1

ازدواج

15000000

18000000

20 ماه

فقط یکبار

2

اجاره مسکن (مجردین)

5000000

6000000

12 ماه

 

3

اجاره مسکن ( متاهلین)

6000000

7000200

12 ماه

 

4

کمک هزینه تحصیلی (مجرد)

5000000

6000000

9 ماه

 

5

کمک هزینه تحصیلی (متاهل)

6000000

7200000

9 ماه

 

6

ضروری

12000000

14400000

20 ماه

فقط یکبار

 

مدت باز پرداخت بر اساس باقیمانده سنوات مجاز تحصیلی دانشجو محاسبه می گردد.

 

دانلود فرمهای وام قرض الحسنه دانشجویی