وام وزارت علوم

  

اولویت با دانشجویانی می باشد که زودتر مدارک را تحویل نمایند.

 

مقطع تحصیلی نیمسال مجاز برای دریافت وام تعداد دفعات قابل استفاده مبلغ (به ریال)  کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر 4 نیمسال(2 سال تحصیلی) 3 مرتبه 5،000،000 کارشناسی پیوسته حداکثر8 نیمسال(4 سال تحصیلی) 6 مرتبه 5،000،000 کارشناسی ارشد نا پیوسته حداکثر 4 نیمسال(2 سال تحصیلی) 3 مرتبه 10،000،000
2- چنانچه دانشجودرمقاطع قبلی از وام بلندمدت وزارت استفاده نموده و اقساط معوق دارد باید دفترچه اقساط وام مقطع قبلی خود را گرفته باشند.

3_ دانشجویان ترم ۵ و به بعد، مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی،  ترم ۹ و به بعد، مقطع کارشناسی و ترم ۵ و به بعد، مقطع ارشد  نمی توانند از وام فوق استفاده نمایند.

5- مرخصی تحصیلی مجاز تائید شده توسط اداره آموزش دانشگاه ، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمی گردد.

1-پرینت و تکمیل فرم 20و21 (بصورت یک برگه A4 پشت رو)  بصورت خوانا و بدون خط خوردگی از طریق سایت.

3-کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن.                        4-آخرین حکم (استخدامی) آخرین فیش حقوقی ضامن.

  مدارک مورد نیاز برای کسانیکه قبلا از وام بلندمدت استفاده نموده اند:

2-کپی A4 تعهدنامه محضری       3- آخرین فیش حقوقی ضامن     4- برگه انتخاب واحد دانشجو کاور جهت بایگانی مدارک

                                           صندوق رفاه دانشجویان واحد اسلامشهر                                                                                     

مدارک مورد نیاز جهت وام بلند مدت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

( بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل)

 

دانشجویان گرامی جهت دریافت وام وزارت علوم و بعد از انتخاب واحد در ترم جاری طبق مدارک ذیل نسبت به تکمیل مدارک اقدام نموده و در اسرع وقت به صندوق رفاه دانشجویان تحویل نمائید. لازم به ذکر است با توجه به محدودیت مبلغی این نوع وام اولویت با دانشجویانی می باشد که مدارک خود را زودتر تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده وام وزارت علوم (جهت دانشجویانی که برای مرتبه اول از وام استفاده می نمایند) :

  1. تهیه فرم 20و21 از سایت دانشگاه به صورت پشت و رو و تکمیل آن
  2. ارائه تعهد نامه محضری طبق نمونه فرم شماره 3 موجود در سایت
  3. کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن
  4. کپی حکم کارگزینی(رسمی و پیمانی) و یا حکم بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی ضامن
  5. کاور جهت بایگانی کردن پرونده وام
  6. گواهی کسراز حقوق ضامن بنام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات وفناوری
  7. تصویر انتخاب واحد ترم جاری

 

نیمسال مجاز برای دریافت وام

مبلغ (به ریال)

حداکثر 4 نیمسال(2 سال تحصیلی)

5،000،000

حداکثر8 نیمسال(4 سال تحصیلی)

 

کارشناسی ارشد نا پیوسته

3 "

 

 

 

توجه: تعهدنامه محضری و گواهی کسر از حقوق فقط یکبار در طول مقطع تحصیلی از دانشجو اخذ می گردد و قابل استفاده برای تمامی ترمهای متقاضیان دریافت وام می باشد.

 

دانشجویان ترم ۵ به بعد مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی،  ترم ۹ به بعد مقطع کارشناسی و ترم۵ به بعد مقطع ارشد و ترم ۸ به بعد دکترا نمی توانند از وام فوق استفاده نمایند.

 

مراجعه دانشجو و ضامن جهت تعهدنامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی (به همراه اصل شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن، آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن )

 

مرخصی تحصیلی مجاز تائید شده توسط اداره آموزش دانشگاه ، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمی گردد.

 

 

1-پرداخت 10% ازکل وام دریافتی حداکثر 9 ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی و دریافت دفترچه اقساط .در غیر اینصورت باید کل بدهی بصورت یکجا پرداخت گردد .

3-زمان شروع بازپرداخت اقساط باقیمانده  وام برای آقایان  مشمول، 33 ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی ، و برای بقیه افراد 9 ماه بعد از فارغ التحصیلی.

5- بعد از تسویه وام، مراجعه به واحد دانشگاهی جهت انجام درخواست تسویه حساب با وزارت علوم و دریافت نامه تسویه حساب الزامی می باشد که 72 ساعت کاری زمان نیاز دارد.

 

فارغ التحصیلان و دانشجویان گرامی که از وام صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نموده اند می توانند علاوه بر واریز از طریق فیش بانکی ، جهت پرداخت اقساط وام و یا تسویه آن به صورت الکترونیکی به آدرس ذیل مربوط به وزارت علوم مراجعه نمایند.                                                                                                                                          

لازم به ذکر است طبق اعلام صندوق رفاه وزارت علوم به مراجعات حضوری و تماسهای تلفنی ترتیب اثر داده نمی شود.         

دانلود فرمهای وام وزارت علوم